Go-nl -- Nederlandstalige Go-email lijst

 

About Go-nl

Deze lijst is bedoeld voor gospelers en -clubs in Nederland en Vlaanderen. Voorbeelden van informatie, geschikt voor deze lijst, zijn:

* Aankondigingen van toernooien en andere activiteiten
* Resultaten en verslagen van toernooien
* Resultaten en verslagen van andere activiteiten
* Mededelingen en oproepen van de Nederlandse en Belgische gobond
* Vragen, informatie en ideeen op het gebied van het opzetten of draaiende houden van een goclub

Deze zijn bedoeld om de lezers en hun clubgenoten te informeren, maar kunnen
bijvoorbeeld ook gebruikt worden als basis voor een artikel in de plaatselijke pers. Om deze laatste reden is het een goed idee om bijvoorbeeld toernooiverslagen zo snel mogelijk (bij voorkeur nog dezelfde avond) op de lijst te posten.

Deze lijst is niet bedoeld voor go-technische vragen en uitleg.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Go-nl Archives.

Using Go-nl
To post a message to all the list members, send email to go-nl@listserver.tue.nl.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Go-nl

Subscribe to Go-nl by filling out the following form. U krijgt een e-mail toegezonden met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen, ter voorkoming van valse aanmeldingen. Dit is een besloten lijst, wat betekent dat de ledenlijst niet toegankelijk is voor niet-leden.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Go-nl Subscribers
(De ledenlijst is alleen toegankelijk voor leden van de lijst.)

Vermeld uw adres en wachtwoord om toegang te krijgen tot de ledenlijst:

Adres: Wachtwoord:   

Om u af te melden van Go-nl, om uw wachtwoord toegestuurd te krijgen of om uw opties te wijzigen, vul uw e-mail adres in:

Als u dit veld leeg laat, zal straks gevraagd worden om uw e-mailadres


Go-nl wordt beheerd door andreengels at gmail.com
Go-nl beheerdersinstellingen (alleen toegang met authorisatie)
Overzicht van alle maillijsten op listserver.tue.nl

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered